Kỹ thuật chăn nuôiGia súc

Gia súc

Gia súc
Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi nhằm phòng chống dịch bệnh, tăng năng suất, chất lượng vật nuôi đang được nhiều địa phương và các trang trại đẩy mạnh thực hiện.
Để thực hiện phân tích kinh tế này chúng tôi tập trung phân tích các biến số giữa hai loại heo con cai sữa (21 ngày và 28 ngày) theo các giai đoạn khác nhau: giai đoạn 1 (heo nái sinh sản), giai đoạn 2 (cai sữa) và giai đoạn 3 (vỗ béo).
Sau đây là các tiêu chí chọn lợn đực giống tốt:
Kiểu chuồng sàn cho heo nái kiểu mới với các ưu điểm như sau:
1. Đối với lợn nái: - Chủ hộ phải phát hiện được thời điểm lợn nái động dục và những triệu chứng lâm sàng trong quá trình động dục để người dẫn tinh viên kịp thời xử lý các tình trạng xấu ảnh hưởng đến tỉ lệ thụ thai .
Ngày nay thịt heo là nguồn thực phẩm chủ yếu cho con người, trên thế giới thịt heo chiếm 40% thị phần và ở Việt nam thì tỷ lệ này là hơn 75%. Giá thành thịt heo có xu hướng ngày càng giảm và chất lượng thịt heo ngày càng được quan tâm đặc biệt.
Theo truyền thống để đánh giá năng suất của nái người ta dựa vào số liệu “số con cai sữa /nái/năm”. Tuy nhiên kể từ cuối thập niên 90 của thế kỉ trước, trong vòng 5 năm với sự cải tiến về mặt di truyền khiến cho nái có thể đẻ một năm đến 30 con.
Đăng ký email để nhận bản tin
Nhathuocthuy.vn
Copyright 2016 © Nhathuocthuy
Nhà máy sản xuất: Tdp Hoà Bình (Khu Dâu Tằm), phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0973 903 952 - 0975 280 111 E-mail: info.btv@dtk.com.vn
Website: www.nhathuocthuy.vn
Số chứng nhận ĐKKD: 0101654633
Lượt truy cập: 0941003
Số người đang xem: 010