Tấm gương nhà nông

Tấm gương nhà nông

Tấm gương nhà nông
Những năm gần đây, huyện Trạm Tấu đã chú trọng triển khai nhiều dự án, chính sách để phát triển đàn đại gia súc, bao gồm các chương trình: hỗ trợ nguồn vốn cho người dân phát triển đàn vật nuôi, cải tạo giống trâu, bò, chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động đầu tư con giống
Đăng ký email để nhận bản tin
Nhathuocthuy.vn
Copyright 2016 © Nhathuocthuy
Nhà máy sản xuất: Tdp Hoà Bình (Khu Dâu Tằm), phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0975 951 151 - 0975 280 111 Website: www.nhathuocthuy.vn
Số chứng nhận ĐKKD: 0101654633
Lượt truy cập: 090827
Số người đang xem: 022